Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy trình Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản1

Mục đích

Quy định trình tự và cách thức thẩm định Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo thẩm quyền được giao.

 

2

PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

 

3

Nội dung quy trình

 

3.1

Cơ sở pháp lý

 

 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/ 2010 của Quốc hội;

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ;

- Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày  18/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội ;

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

 

3.2

Thành phần hồ sơ

 

 

-  Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (mẫu 01a Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm).

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (mẫu 01b).

- Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng Đại diện hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức) đối với trường hợp xác nhận cho tổ chức.

 

3.3

Số lượng hồ sơ:

 

 

01 bộ

 

3.4

Thời gian xử lý

 

 

- 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ).

- 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức, cá nhân tham gia đánh giá kiến thức và trả lời đúng 80% trở lên mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành) và thông báo kết quả xác nhận kiến thức cho tổ chức, cá nhân.

 

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 

- Trực tiếp tại Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa theo theo phân cấp tại Quyết định 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội:

1. Cấp Sở:

+ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Địa chỉ: 143 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Địa chỉ: Số 88, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội.

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Địa chỉ: Tổ 44, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

+ Chi cục Thủy sản; Địa chỉ: xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

2.  Cấp huyện: tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện; phòng Kinh tế thực hiện.

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công, gửi hồ sơ bản giấy chính xác theo hồ sơ đã đăng ký qua mạng đến bộ phận một cửa trong vòng 05 ngày làm việc kể từ  ngày nhận được Thông báo tiếp nhận hồ sơ.

 

3.6

Phí

 

 

Phí thẩm định xác nhận kiến thức ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 30.000 đồng/lần/người

 

3.7

Quy trình xử lý công việc

 

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Kết quả/

Sản phẩm

 

B1

Nộp hồ sơ.

Tổ chức/công dân

 

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày:

Bộ phận một cửa,  đơn vị được phân công

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Phiếu thu phí

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bộ phận một cửa,  đơn vị được phân công

05 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Phân công xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng đơn vị được phân công

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Thẩm định hồ sơ, lập kế hoạch, kiểm tra kiến thức, tổng hợp

Chuyên viên đơn vị được phân công

10 ngày

Kế hoạch và kiểm tra kiến thức

B6

Xem xét,

Lãnh đạo phòng đơn vị được phân công

0,5 ngày

Dự thảo Giấy xác nhận

B7

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo đơn vị được phân công

0,5 ngày

Giấy xác nhận

B8

Hoàn thiện hồ sơ

chuyên viên  đơn vị được phân công

01 ngày

Giấy xác nhận

B9

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bộ phận một cửa,  đơn vị được phân công

Giờ hành chính

Giấy xác nhận

 

Thống kê và theo dõi:

Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và BVTV có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Bộ phận một cửa,  đơn vị được phân công

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc; Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc; Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

4

BIỂU MẪU

 

 

1. Đơn Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm doan de nghi xac nhan KT.docx

 

 

2. Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức danh sach doi tuong tham gia Xac nhan kien thưc.docx