ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT
THƯ VIỆN ẢNH
CHUYÊN MỤC KHÁC
Trang chủ / Quá trình phát triển
Quá trình phát triển của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội (Số lượt xem: 7166)


           Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, bộ máy gồm 03 phòng, 01 đơn vị trực thuộc (Phòng quản lý chất lượng, Phòng thanh tra, Phòng hành chính tổng hợp, Trạm kiểm định chất lượng), 


            Ngày 17/9/2010 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội công bố Quyết định thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội (Với tổng số cán bộ ban đầu là 12 đồng chí, trong đó 3 người chính thức, 9 người là cán bộ biệt phái từ các Chi cục khác trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội). Năm 2011 Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội chính thức đi vào hoạt động.


            Đến 31/10/2013 bộ máy Chi cục gồm: 02 phòng ban chức năng (Phòng hành chính tổng hợp, Phòng quản lý chất lượng và Bộ phận thanh tra chuyên ngành), 01 đơn vị sự nghiệp (Trạm kiểm định chất lượng), tổng số biên chế được giao là 64 người (28 biên chế khối văn phòng và 36 biên chế sự nghiệp), tổng số cán bộ công chức, viên chức hiện có là 51 người.


              Kết quả hoạt động đến nay:


            - Tham mưu cho Thành phố được 10 văn bản, (Trong đó có 3 quyết định, 6 Kế hoạch và 01 Công văn và 01 Chỉ thị). Tham mưu cho Sở Nông nghiêp & PTNT được 28 văn bản (Trong đó có 9 Quyết định, 19 Kế hoạch và 01Công văn và 3 đề án).  Ban hành theo thẩm quyền 34 Quyết định và 24 Thông báo,  Kế hoạch thanh, kiểm tra điều kiện ATTP.


            - Công tác tuyên truyền, tập huấn (2011-2013): Đã tổ chức 58 lớp tập huấn kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, cán bộ quận huyện, cán bộ trong ngành; với 3480 người tham gia.


             - Kiểm tra thẩm định 182 cơ sở đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản. Cấp 129 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản cho cơ sở. Ra thông báo cho 24 cơ sở không đáp ứng đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thuỷ sản tại thời điểm kiểm tra. Hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn theo phân cấp quản lý.


            - Công tác giám sát chất lượng nông, lâm, thủy sản được 437 cơ sở  sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn Thành phố.  Tổng số mẫu lấy là 2028 mẫu trong đó: 450 mẫu rau, quả, chè;  600 mẫu thịt; 440 mẫu thủy sản và sản phẩm thủy sản, 538 mẫu khác (mật ong, cà phê, gạo…).


            - Công tác thanh kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đã tổ chức được 42 đợt thanh, kiểm tra tại 195 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, lấy 205 mẫu nông lâm sản và thủy sản, đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở vi phạm với tổng số tiền là 36.000.000 đồng.


            - Triển khai Thông tư 14/2011/BNNPTNT, hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch 84/KH-SNN ngày 17/12/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT về kế hoạch kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn theo phân cấp quản lý, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quận, huyện, thị xã được phân công triển khai kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 14.


            - Công tác kiểm định chất lượng nông lâm thủy sản: Trạm kiểm định chất lượng đã được văn phòng Công nhận Chất lượng cấp chứng chỉ “công nhận phòng thí nghiệm phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 lĩnh vực Sinh”, Mã số Vilas 642  đã được được bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ định.


            - Công tác thi đua: Trong những năm qua Chi cục luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao, đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng kỷ niệm chương 02 cá nhân, Bằng khen cho 01 tập thể. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tặng giấy khen cho 02 tập thể,  02 cá nhân, Thành phố tặng Danh hiệu 01 tâp thể xuất sắc. Sở Nông nghiệp & PTNT tặng giấy khen cho giấy cho 05 tập thể, danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 14 cá nhân, Danh hiệu người tốt việc tốt 12 cá nhân. Công đoàn Ngành Nông nghiệp & PTNT tặng giấy khen cho 01 tập thể và 03 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.


Các tin liên quan
CÁC CHUYÊN MỤC
THỐNG KÊ
Đang trực tuyến: 1 Truy cập trong ngày: 43 Tổng lượt truy cập: 57463
CHUYÊN MỤC KHÁC

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN & THỦY SẢN HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 143 - Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
   Điện thoại: VP 0243.5335076; Tiếp dân 0243.5335441; Fax: 0243.2171943- Email:ccqlclnlsts_sonnptnt@hanoi.gov.vn
Hệ thống được sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox.