ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT
THƯ VIỆN ẢNH
CHUYÊN MỤC KHÁC
Trang chủ / DS cơ sở tự công bố SP
DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CỦA CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐẾN THÁNG 24/10/2018 (Số lượt xem: 130)


 Tệp tin đính kèm: [Tải tệp tin]


Các tin liên quan

- DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CỦA CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐẾN THÁNG 09/11/2018 (Số lượt xem: 74)

- DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CỦA CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐẾN THÁNG 07/11/2018 (Số lượt xem: 66)

- DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CỦA CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐẾN THÁNG 30/10/2018 (Số lượt xem: 85)

- DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CỦA CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐẾN 16/10/2018 (Số lượt xem: 101)

- DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CỦA CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐẾN THÁNG 11/10/2018 (Số lượt xem: 171)

- DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CỦA CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐẾN THÁNG 03/10/2018 (Số lượt xem: 271)

- DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CỦA CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐẾN 26/9/2018 (Số lượt xem: 166)

- DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CỦA CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐẾN THÁNG 24/9/2018 (Số lượt xem: 172)

- DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CỦA CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐẾN 14/9/2018 (Số lượt xem: 157)

- DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CỦA CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐẾN 12/9/2018 (Số lượt xem: 104)

CÁC CHUYÊN MỤC
THỐNG KÊ
Đang trực tuyến: 1 Truy cập trong ngày: 1207 Tổng lượt truy cập: 36129
CHUYÊN MỤC KHÁC

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN & THỦY SẢN HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 143 - Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
   Điện thoại: VP 0243.5335076; Tiếp dân 0243.5335441; Fax: 0243.2171943- Email:ccqlclnlsts_sonnptnt@hanoi.gov.vn
Hệ thống được sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox.