ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT
THƯ VIỆN ẢNH
CHUYÊN MỤC KHÁC
Trang chủ / Thi đua khen thưởng
Số:34-CT/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2014 (Số lượt xem: 3254)
Ngày: 05/08/2014 Chỉ thị của Bộ Chính Trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
Văn bản Hướng dẫn về Thi đua khen thưởng  (Số lượt xem: 3244)
Ngày: 04/08/2014 HƯỚNG DẪN Tổ chức phong trào thi đua và xét khen thưởng hàng năm của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội
Số: 02/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011 (Số lượt xem: 3963)
Ngày: 04/08/2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Số: 39/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012 (Số lượt xem: 3946)
Ngày: 04/08/2014 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Số: 13/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2012  (Số lượt xem: 3227)
Ngày: 04/08/2014 NGHỊ ĐỊNH Ban hành Điều lệ Sáng kiến
Số: 42/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010 (Số lượt xem: 3877)
Ngày: 04/08/2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Số: 47/2005/QH11  (Số lượt xem: 3436)
Ngày: 04/08/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Luật số: 39/2013/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013  (Số lượt xem: 3375)
Ngày: 04/08/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Văn bản Luật về thi đua khen thưởng  (Số lượt xem: 3266)
Ngày: 04/08/2014 Luật thi đua, khen thưởng (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005)

CÁC CHUYÊN MỤC
THỐNG KÊ
Đang trực tuyến: 1 Truy cập trong ngày: 79 Tổng lượt truy cập: 57499
CHUYÊN MỤC KHÁC

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN & THỦY SẢN HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 143 - Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
   Điện thoại: VP 0243.5335076; Tiếp dân 0243.5335441; Fax: 0243.2171943- Email:ccqlclnlsts_sonnptnt@hanoi.gov.vn
Hệ thống được sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox.