Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BẢN TIN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ATTP NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI SỐ 3 NĂM 2019NỘI DUNG CHÍNH
1. Quy định mới về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm (Thông tư 24/2019/TT-BYT
2. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (Thông tư 05/2019/TT-BKHCN)
3. Chính sách hỗ trọ bảo hiểm nông nghiệp (Theo Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2016

4. Các giải pháp chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm tại Hà Nội

5. Cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản theo hướng nâng cao năng lực chế biến gắn với phát triển thị trường ngành nông nghiệp Hà Nội

5. Hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm Halal

6. Tiềm năng, xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản Việt Nam - Hàn Quốc

7. Mã số vùng trồng - Điều kiện cần trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

8. Thị trường nông sản tháng 9/2019

TỆP ĐÍNH KÈM