Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN & THUỶ SẢN HÀ NỘIĐịa chỉ: 143 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0435335076, Fax 0432171943
Email: ccqlclnlsts_sonnptnt@hanoi.gov.vn  

                     Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, bộ máy gồm 03 phòng, 01 đơn vị trực thuộc (Phòng quản lý chất lượng, Phòng thanh tra, Phòng hành chính tổng hợp, Trạm kiểm định chất lượng), 


                    Ngày 17/9/2010 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội công bố Quyết định thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội (Với tổng số cán bộ ban đầu là 12 đồng chí, trong đó 3 người chính thức, 9 người là cán bộ biệt phái từ các Chi cục khác trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội). Năm 2011 Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội chính thức đi vào hoạt động.


                    Đến 31/10/2013 bộ máy Chi cục gồm: 02 phòng ban chức năng (Phòng hành chính tổng hợp, Phòng quản lý chất lượng và Bộ phận thanh tra chuyên ngành), 01 đơn vị sự nghiệp (Trạm kiểm định chất lượng), tổng số biên chế được giao là 64 người (28 biên chế khối văn phòng và 36 biên chế sự nghiệp), tổng số cán bộ công chức, viên chức hiện có là 51 người.

                   Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà nội, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu.


                 Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


                 Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.