Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ điện thoại1. Ban lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email @hanoi.gov.vn

Cơ quan

Di động

I

BAN LÃNH ĐẠO CHI CỤC

1. Nguyễn Thị Thu Hằng

Chi cục trưởng

  0902123469 nguyenthithuhang_sonnptnt 
2. Ngô Đình Loát Phó Chi cục trưởng 35335334

 091 2259 233

ngodinhloat_sonnptnt 

II

CÁC PHÒNG BAN, BỘ PHÂN

1

Phòng Hành chính - Tổng hợp  32171943    

 

Nguyễn Thạch Cung

Trưởng phòng

35335139

 

nguyenthachcung_sonnptnt 

2

Phòng Quản lý chất lượng

35335137

 

 

Lê Đình Khản

Trưởng phòng

 35335797

 

 ledinhkhan_sonnptnt

3

Bộ phận Thanh tra - Pháp chế

 35335138

 

 

  Trần Thị Huyền Trang  Phó trưởng phòng

35330569

 

tranthihuyentrang_sonnptnt
4

Bộ phận Chế biến - Thương mại

32247743

 

 Tiếp nhận ý kiến về Bản tự công bố sản phẩm (Đ/c Duẩn)

 

Chử Thị Minh Phương

Phó trưởng phòng 35335075   chuthiminhphuong_sonnptnt

5

Bộ phận kế toán

 

 35335332

 

 

  Bùi Thị Hải  Kế toán trưởng  32247043

 

 buithihai_sonnptnt 

6

Bộ phận văn thư

 

 35335076

 

 

  Nguyễn Như Hoa  Phòng HC-TH  

 

ccqlclnlsts_sonnptnt 

7

Bộ phận một cửa

 

35335441

 

 

 

Vũ Thị Nga

Phòng HC-TH 

 

 

ccqlclnlsts_sonnptnt