Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản Hà NộiĐịa chỉ: 143 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0435335076 - 0435335441, Fax 0432171943
Email: ccqlclnlsts_sonnptnt@hanoi.gov.vn  


            Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà nội, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham ưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu.

            Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
            Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

  1. Lãnh đạo chi cục:

            Ban Lãnh đạo Chi cục

            Chi cục Trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. Phó chi cục Trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

            Về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chi cục Trưởng, Phó Chi cục Trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

  1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ: