Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM MỚI NHẤT

Thông báo: Từ ngày 9/9/2019 Những cơ sở nộp hồ sơ tự công bố sau ngày 23/8/2019 trở đi sẽ tra cứu danh sách tiếp nhận hồ sơ tự công bố theo đường link đính kèm, Với những cơ sở nộp hồ sơ tự công bố trước ngày 23/8/2019 thì tiếp tục tra cứu trong bảng Excel đã đăng vào ngày 22/8/2019 Chi cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội trân trọng thông báo!