Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát triển kinh tế nông nghiệp: Hạt nhân là doanh nghiệp, hợp tác xã

Chuyển đổi từ sản xuất theo chiều rộng sang chiều sâu, từ sản xuất theo số lượng sang chú trọng chất lượng... là quá trình đổi mới từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Đây là xu hướng phát triển tất yếu trong bối...

Diễn đàn Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản: Khắc phục điểm nghẽn cho chuỗi giá trị nông sản

Ngày 31/8, Bộ NN&PTNT chính thức ra mắt Diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đây được xem là giải pháp nhằm khắc phục những điểm nghẽn của sản xuất nông nghiệp. Hoạch định chính sách, tìm kiếm, đàm phán, kết nối thị trường tiêu thụ...

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản