Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các hợp tác xã nông nghiệp của Hà Nội: Đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng chuỗi sản xuất nông sản an toàn, các hợp tác xã của Hà Nội đang đóng góp rất lớn trong việc nâng cao giá trị sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho nông sản Thủ đô. Các hợp tác xã nông nghiệp...

Ngành Nông nghiệp Hà Nội: Đẩy mạnh tăng trưởng xanh

Mới đây, Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành Công văn số 2515/SNN-KHTC, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, ngành Nông nghiệp Hà Nội sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm...

Phát triển chuỗi thịt lợn an toàn: Gia tăng giá trị sản phẩm

Để thúc đẩy tăng trưởng, tăng nguồn cung cho thị trường trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường thì việc xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi lợn có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc này không chỉ giúp kiểm soát dịch bệnh mà còn giảm...