Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nông sản trong dịch Covid-19: Đa dạng hóa cách thức tiêu thụ

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã làm gián đoạn thị trường tiêu thụ nông sản. Để khơi thông thị trường, bên cạnh hoạt động kết nối cung - cầu theo phương thức truyền thống, hàng nông sản còn được đưa lên các sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Ngày Hội Livestream đặc sản OCOP Hà Nội thu hút khách hàng tham gia

Sáng 6/6, Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới Hà Nội phối hợp với Viện nghiên cứu chuyển đổi số ASEAN đã tổ chức ngày Hội Livestream đặc sản OCOP Hà Nội.

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản